E | ع | ע

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים שלאמנות ולתרבות חלק מהותי בתהליך ההחלמה והריפוי שהחברה הישראלית כה זקוקה לו.

מספרי
ברזל
>>

0 0
ערים ועיירות
( ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים

מבקרים

החינוך
והקהילה
>>

0
כיתות אי-יב׳ עברו הדרכה אידויאולוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות
ובחגים
כ- 0
מבקרים מבחוץ במהלך ימי הפעילות

האמנות
>>

0
אמנים הציגו
עד כה

3 זוכי פרסי ישראל
38 אמנים שהציגו
לראשונה בחיהם
בתערוכה מוזיאלית

0
תערוכות מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פרוצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה, סופרמרקט נטוש והאנגר תעשייתי)

0
יצירות אומנות
שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
חלקי האסיף

פרויקט הדגל שבו אנחנו אוצרים ויוצרים את האוסף המוזיאלי-חברתי של זומו

השותפים
והצל״שים
>>

0
תורמים
ושותפים

קרנות פילנתרופיות
18 תומכים פרטיים
3 שגרויות זרות

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים בינלאומיים שהזמינו את זומו להציג את המודל הייחודי

קהלי
היעד
>>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות ושוחרי הטוב המשותף

(נאמני זומו)

העדויות
>>

העלות
למבקר
>>

כניסה והדרכה
ואפילו תה ועוגיות
!!!

מה נשאר
אחריי
>>

תוכנית העמיתים של זומו
למובילי תרבות מקומיים
+
הובלת הקמת מרכזי תרבות
ואמנות מקומיים
+
תמיכה והדרכה של יזמי
תרבות מקומיים

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים שלאמנות ולתרבות חלק מהותי בתהליך ההחלמה והריפוי שהחברה הישראלית כה זקוקה לו.

מספרי ברזל >>

0 0
ערים ועיירות
(ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים
~ 0

מבקרים

החינוך והקהילה >>

0
כיתות אי-יב׳
עברו הדרכה אידאולוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות ובחגים
כ- 0
מבקרים מבחוץ במהלך ימי הפעילות

האמנות >>

0
אמנים הציגו
עד כה

3 זוכי פרסי ישראל
38 אמנים שהציגו
לראשונה בחיהם
בתערוכה מוזיאלית

0
תערוכות
מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פורצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה, סופרמרקט נטוש והאנגר תעשייתי)

0
יצירות אומנות
שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
חלקי האסיף

פרויקט הדגל שבו אנחנו אוצרים ויוצרים את האוסף המוזיאלי-חברתי של זומו

השותפים
והצל״שים >>

תורמים
ושותפים

קרנות פילנתרופיות
18 תומכים פרטיים
3 שגרויות זרות

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים בינלאומיים שהזמינו את זומו להציג את המודל הייחודי

קהלי היעד >>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות ושוחרי הטוב המשותף

(נאמני זומו)

העדויות >>

העלות למבקר >>

כניסה והדרכה
ואפילו תה ועוגיות
!!!

מה נשאר אחריי >>

תוכנית העמיתים של זומו
למובילי תרבות מקומיים
+
הובלת הקמת מרכזי תרבות
ואמנות מקומיים
+
תמיכה והדרכה של יזמי
תרבות מקומיים